Изберете страница

Новини

Начало 9 Новини
Обява

Обява

Във връзка с изискванията на чл.95 (1) от Закона за опазване на околната среда и чл.4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Плена България“ ООД гр.София, обявява на заинтересованите лица и общественост, че...

повече информация
We are looking for Sales Executive

We are looking for Sales Executive

SALES EXECUTIVEAs a Sales Executive you will be responsible for actively managing the sales process in your area/segment to drive the growth of sales. You will be part of a dynamic, knowledgeable and enthusiastic sales team and will be a key advisor and product...

повече информация
„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса

„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса

„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса на годишна база от трите кариери до приемните бункери на ТСИ в завод Огняново и завод Пуклина.За контакт: г-н Стефан Бочев, мобилен тел.:...

повече информация
Заключителна пресконференция относно изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

Заключителна пресконференция относно изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

„ОГНЯНОВО - К” АД дава заявка за още по-добра конкурентоспособност Дружеството успешно приключва изпълнението на дейностите по проект: “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност” 20.11.2018 г., гр. ПазарджикДнес, в 11:00 ч., в Конферентна зала „Марица” на...

повече информация
„Огняново К“ АД ще проведе пресконференция във връзка с приключване на проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

„Огняново К“ АД ще проведе пресконференция във връзка с приключване на проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

Във връзка с приключване изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност” имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция, която ще се състои на 20 ноември 2018 г. (вторник), от 11:00 часа, в гр....

повече информация
Встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

Встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

„ОГНЯНОВО К” АД отново дава заявка за още по-добра конкурентоспособност Стартира изпълнението на дейностите по проект: “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност” Днес, в 11:00 ч., в Конферентна зала „Марица” на Гранд хотел „Хебър” се състоя встъпителна...

повече информация
„Огняново К“ АД ще проведе пресконференция във връзка с проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

„Огняново К“ АД ще проведе пресконференция във връзка с проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”

Във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”,  "Огняново К" АД ще проведе встъпителна пресконференция, която ще се състои на 14.03.2018 г. (сряда), от 11:00 часа, в гр. Пазарджик,...

повече информация
Огняново К“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016

Огняново К“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016

"Огняново К" АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016, с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Хидравличен багер с...

повече информация
„ОГНЯНОВО К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01

„ОГНЯНОВО К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01

„ОГНЯНОВО-К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01 и изпълнява проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и...

повече информация
Детски базар на професиите, НДК, гр. София

Детски базар на професиите, НДК, гр. София

Множество деца посетиха щанда на "Огняново К" и с неподправен интерес участваха и наблюдаваха какво се случва при превръщането на негасената вар в гасена. "Огняново К" за втора поредна година участва в организираното от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН...

повече информация
„Гордея се с труда на моите родители“ – издание 2015 г.

„Гордея се с труда на моите родители“ – издание 2015 г.

"Огняново К" за трета поредна година беше домакин и посрещна освен деца на своите служители, така и гостуващи от Ветеринарен център "Свети Антим". Събитието се проведе във Варов завод "Пуклина" край Сливница. То е част от инициативата „Гордея се с труда на моите...

повече информация