Изберете страница

Новини

News

Начало 9 Новини 9 Огняново К“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016
Home 9 Новини 9 Огняново К“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016
февруари 20, 2018

Огняново К“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016

„Огняново К“ АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016, с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Хидравличен багер с права лопата – 1 бр.
Обособена позиция 2: Минен камион – 1 бр.
Обособена позиция 3: Хидравлични челни колесни товарачи – 2 бр.“

Процедурата е във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01 по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Подаването на оферти става само онлайн чрез системата ИСУН2020
Документацията на процедурата е достъпна тук.