Изберете страница

Отговорност

Начало 9 Отговорност
Ние в „Огняново К” АД споделяме концепцията за корпоративната социална отговорност като устойчив и отговорен бизнес.

Ние смятаме, че устойчивите и социалноотговорни практики са основата за просперитета на нашата компания.

Ние се стремим да интегрираме социалните ни ангажименти и отговорното ни отношение към опазването на околната среда в бизнес отношенията ни с нашите партньори.