Изберете страница

Доставчици

Начало 9 Отговорност 9 Доставчици

Доставчиците са в основата на успеха на нашия бизнес – те пряко влияят върху качеството на произвежданата от нас продукция.

Съгласно въведената при нас система за управление на качеството, ние правим постоянно оценка на нашите доставчици. Ние се стремим да изискваме от тях качество, навременност на доставките, внимание към детайла, взаимоизгодни условия и цени, т.е. всичко това, което изискват нашите клиенти.

Доставчиците са ни партньори – стремим се да създаваме отношения на доверие и уважение с тях. Ние се гордеем, че имаме отлична комуникация и пълна откритост по важни и за двете страни теми, които следва да се знаят и обсъждат.
Стремим се където е възможно да работим с местни доставчици. Това освен навременност на доставките гарантира и намаляване на транспортните СО2 емисии, а също така и подпомагане на местния бизнес и общество.

Устойчивото развитие на нашия бизнес е невъзможно без да мотивираме нашите доставчици да прилагат техни добри практики. Ние изискваме спазването на безопасни условия на труд за всички служители – както техни, така и наши.