Изберете страница

ИСТОРИЯ НА ВАРТА

Начало 9 За нас 9 История на варта

Варта е открита преди хилядолетия

Праисторическият човек открил варта веднага след като започнал да използва огъня. Варовиковите камъни, заобикалящи горящото огнище, постепенно се декарбонизирали. По-късно дъждът превръщал негасената вар в гасена…

Производството на вар започва заедно с използването на камъка като строителен материал. Първото организирано производство е отпреди около 10 000 години в Месопотамия.

От VІ век пр.н.е. всички цивилизации на древността – египтяни, етруски, финикийци, гърци и римляни използвали варта като свързващо вещество при строителството.

Инките и маите също познавали варта.

Китайците я използвали при изграждането на Великата китайска стена.

Преди 5 000 години тибетските монаси стабилизирали глинестите почви с вар, преди да построят върху тях своите храмове.

Използване на варта в древен Рим и през Средните векове

В древен Рим използвали негасената вар за осушаване на влажни почви, тъй като при гасенето варта поема вода с тегло около една трета от собственото си. Римляните били тези, които превърнали варта в основен строителен материал и дали възможност за развитие на съвременната архитектура.

През Средновековието алхимиците открили каустичните свойства на варта и я използвали за производство на вид сапун.

От ХVІІ до ХІХ век варта е обект на различни изследвания. През ХVІІІ век англичанинът Блек и французинът Лавоазие изучават и описват химическите реакции при получаването и преработката на вар.
Век по-късно Вика, Дебре и Льо Шателие допълват тяхната работа и правят възможни многобройните й приложения.

Освен като свързващо звено в конструкциите, древните цивилизации използвали варта за мазилки и декорации – рисунки, имитации на мрамор, орнаменти. Варта се използвала и за изработването на фрески, свързвайки в едно цяло естетика и техника, изкуство и занаят.

Използване на варта по българските земи

По българските земи варта е позната от древността и е използвана като строителен материал от всички цивилизации, които са ги населявали. Свидетелство за това са многобройни архитектурно-исторически паметници – тракийски, византийски, римски, старобългарски.

През Възраждането варта се използва масово при строителството на каменни къщи, църкви, мостове…

Най-големият ни възрожденски строител Уста Колю Фичето използва както гасена вар при правенето на мазилки, така и ситно счукана негасена вар за зидариите, благодарение на което те стават по-трайни.

Варта в нашето съвремие

Днес производството на вар е високотехнологичен процес, благодарение на който се произвежда един изключително качествен продукт с широко приложение в различните индустрии и бита.