Изберете страница

Околна среда

Начало 9 Отговорност 9 Общество 9 Отговорност към околната среда
Защитата на околната среда взема интегрирано участие във фирмената философия на „Огняново К“.А това за нас означава:• разумно използване на природните суровини
• чист производствен процес, без замърсяване на околната среда
• екологични продукти

Доказателство е заводът ни в Пуклина – първият модерен варов завод на Балканите, който разполага с технологично най-съвременни пречиствателни инсталации.

В последните години компанията инвестира в дейности за опазване на околната среда и в завод „Огняново“.

В нашите заводи грижите за опазването на околната среда и за рекултивацията на почвата се поставят наравно с високите изисквания към качеството на продукцията.

Защитата на околната среда е определена част от работата на всеки служител в „Огняново К“.