Изберете страница

Фракция 0 – 25

Начало 9 Фракция 0 – 25 мм

Фракция 0 – 25 мм

ВАРОВИКОВИ ФРАКЦИИ ЗА ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Скалните материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, произвеждани в кариерите на „Огняново К“ АД отговарят на стандарт БДС EN 13242+А1:2007, допълнен от националното приложение БДС EN 13242:2002+А1:2007/NA.

Материалите се произвеждат от натрошени скали, категория С90/3, с размери на фракциите: 0 – 4 мм, 0 – 20 мм, 0 – 40 мм, 0 – 50 мм, 0 – 63 мм, 0 – 75 мм, 4 – 11,2 мм, 11,2 – 22,4 мм, 16 – 31,5 мм, а също така и фракция 0 – 25 мм, категория GA85.

В „Огняново К“ АД е въведена система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на произвежданите скални добавъчни материали 2+ (две плюс) с нотифициран орган „Научноизследователския институт по строителни материали” ЕООД.
„Огняново К“ инертни материали се произвеждат и в други стандартни и нестандартни размери – по задание на клиента.

За повече информация, моля, свържете се с нашите офиси в страната.

ВАРОВИКОВИ ФРАКЦИИ ЗА БЕТОНИ

Скални добавъчни материали за бетон, произвеждани в кариерите на „Огняново К“ АД отговарят на стандарт БДС EN 12620:2002+А1:2008, допълнен от националното приложене БДС EN 12620:2002+А1:2008/NA.

Материалите се произвеждат от натрошени скали, категория С90/3, с размери на фракциите: 0 – 4 мм, 4 -11,2 мм, 11,2 – 22,4 мм.

В „Огняново К“ АД е въведена система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на произвежданите скални добавъчни материали за бетон 2+ (две плюс) с нотифициран орган „Научноизследователския институт по строителни материали” ЕООД.

„Огняново К“ инертни материали се произвеждат и в други стандартни и нестандартни размери – по задание на клиента.

За повече информация, моля, свържете се с нашите офиси в страната.

ВАРОВИКОВИ ФРАКЦИИ ЗА СЕРООЧИСТКИ

„ОГНЯНОВО К“ сероочистващи материали представляват натрошени и смлени варовици, използващи се за неутрализация на вредни кисели компоненти от димните и отпадните газове, както и такива, съдържащи се във водни разтвори.
За целта варовикът се надробява до едрина, изискваща се от метода, избран от клиентите. Такъв наш материал се използва за неутрализиране на серните и азотни оксиди в димните газове на ТЕЦ-овете, използващи въглища като работно гориво. Те работят по варовиков окислителен суспензионен метод и се получава като готов продукт калциев сулфат дихидрат, от който се получават различни гипсови свързващи вещества.

Проучва се възможността за неутрализация на отпадъчни киселинни водни разтвори при производството на сярна киселина и хидрометалургията, и обогатяването на рудите. Наред с отделения въглероден диоксид се получават утайки от гипс и метални калциеви съединения.

ВАРОВИКОВИ ФРАКЦИИ ЗА ПЪЛНИТЕЛИ И ДОБАВКИ

Пълнители за сухи смеси. Сухите строителни смеси представляват смес от минерални свързващи вещества и ситни добавъчни материали (пълнители). Пълнителите представляват фино смлени материали – минерални брашна, които контролират вискозитета и правят крайния продукт по-евтин.

„Огняново К“ трошени варовици са подходящи за производство на пълнители за сухи строителни смеси. Те се произвеждат в различни фракции според изискванията на клиента.

Сред клиентите на „Огняново К“ АД са водещи производители на сухи строителни смеси в страната.

Варовици от кариерите на „Огняново К“ АД се използват също така и при производството на добавки за фуражни смески и в стъкларската промишленост.