Изберете страница

Варови и варовикови продукти

Високотехнологични варови и варовикови продукти за индустрията и строителството

J

ЗАВОД "ПУКЛИНА"

Заводът има на разположение кариера, разположена в непосредствена близост до производството. Добиваният от нея варовик е с много високо качество, което е база за получаване на висококачествени продукти.
J

ЗАВОД "ОГНЯНОВО"

На разположение на завод „Огняново“ са две кариери за добив и производство на варовикови фракции.
Заводът разполага и със собствен ж.п. коловоз.
Това е и варовият завод с най-дълга история в България.

Накратко за нас

"Огняново К" АД е дъщерна фирма на "Плена България", която е част от Plena Holding S.A.

В дейността на Plena Holding малки и големи фирми се преплитат, за да образуват един мощен и динамичен комплекс, благодарение на който компанията присъства успешно на световния пазар.

УСЛУГИ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО

Анализ на специфичните условия при клиента и препоръки за постигане на максимална утилизация на продукта

l

РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИ

Консултации за оптимизиране на разходните норми на варовите продукти, използвани от клиента

Z

РЕШЕНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Консултации за използване на варовите продукти за стабилизация на почви, компостиране и обработка на утайки

Новини

Обява

Обява

Във връзка с изискванията на чл.95 (1) от Закона за опазване на околната среда и чл.4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Плена България“ ООД гр.София, обявява на заинтересованите лица и общественост, че...

повече информация
We are looking for Sales Executive

We are looking for Sales Executive

SALES EXECUTIVEAs a Sales Executive you will be responsible for actively managing the sales process in your area/segment to drive the growth of sales. You will be part of a dynamic, knowledgeable and enthusiastic sales team and will be a key advisor and product...

повече информация
„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса

„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса

„ОГНЯНОВО-К” АД  търси партньор за товарене и превоз на скална маса на годишна база от трите кариери до приемните бункери на ТСИ в завод Огняново и завод Пуклина.За контакт: г-н Стефан Бочев, мобилен тел.:...

повече информация

ISO сертификати

БДС EN ISO 9001:2015

БДС EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

БДС EN ISO 50001:2011