Изберете страница

Общество

Начало 9 Отговорност 9 Общество
„Огняново К” АД през всичките години на своето утвърждаване като лидер в нашия бранш се отличава с най-сериозни бизнес практики, насочени към дългосрочно социално развитие и просперитет на общността, в която функционира и на обществото като цяло.

Успехът на „Огняново К” се дължи именно на това разбиране за отговорен бизнес, който носи ползи както на бизнеса, така и на обществото и подпомага социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие.