Изберете страница

Рецепти

Разтвор за неносещи зидарии – за готов разтвор ≈ 0,300 м3

Хидратна вар 1 торба (25 кг)
Цимент ПЦ 35 1 торба (50 кг)
Сух пясък 27 кофи x 10 л (0,270 м3)
Вода 75 л

Разтвор за носещи зидарии – за готов разтвор ≈ 0,200 м3

Хидратна вар 1/2 торба (15 кг)
Цимент ПЦ 35 1 торба (50 кг)
Сух пясък 21 кофи x 10 л (0,210 м3)
Вода 55 л

Разтвор за вътрешна мазилка – за готов разтвор ≈ 0,300 м3

Хидратна вар 1 торба (25 кг)
Цимент ПЦ 35 4/5 торба (42 кг)
Сух пясък 26 кофи x 10 л (0,260 м3)
Вода 70 л

Разтвор за външна мазилка – за готов разтвор ≈ 0,300 м3

Хидратна вар 1 торба (25 кг)
Цимент ПЦ 35 1 ¼ торба (63 кг)
Сух пясък 28 кофи x 10 л (0,280 м3)
Вода 75 л
Хидратната вар , циментът и пясъкът първоначално се смесват на сухо, след което се добавя водата на порции до получаване на удобна за работа консистенция при непрекъснато разбъркване.

Готовите разтвори могат да се вложат веднага в употреба. Готовият разтвор не трябва да се използва за време по-дълго от 4 часа след приготвянето му.