Изберете страница

Клиенти

Успехът на „Огняново К“ АД е пряко свързан с идентифицирането и задоволяването на конкретните изисквания на всеки отделен потребител.

Като прибавим добрите финансови условия и сигурността на доставките получаваме печелившата формула за доверие сред клиентите. А сред тях са най-големите български фирми в такива области като:
   Черна и цветна металургия

   Минна и добивна промишленост

   Електроенергетика

   Строителство

  Целулоза и хартия

   Химическа промишленост

   Комунални услуги и опазване на околна среда

Ние се стремим да развиваме устойчиви отношения с нашите клиенти на базата на такива основополагащи принципи като:

  Доверие, основаващо се на интерес към проблемите и потребностите на клиента

  Уважение, основаващо се на възприемане на клиента като равноправен партньор

Стойност, основаваща се на предлагането на взаимоизгодни условия

  Открита комуникация, позволяваща ни да му помогнем и да добавим допълнителна стойност

  Конструктивен диалог, помагащ ни да обсъждаме различни гледни точки и по-добре да разбираме нуждите на клиента

  Отговорност – ние твърдо стоим зад думите си