Изберете страница

Хидратна насипна вар

Начало 9 Хидратна насипна вар

Хидратна насипна вар

ОГНЯНОВО К“ ХИДРАТНА ВАР е съвременна крачка в развитието на варовата промишленост. Тя представлява готова за употреба гасена вар на прах. Има голяма водозадържаща способност и пластичност. На тях се дължат добрата обработваемост на варовите разтвори и голямата лепливост към повърхности от камък, бетон, газобетон, керамика, както и към вече втвърдени мазилки. Строителната вар има силно изразени дезинфекциращи свойства.

Приготвените от нея разтвори и мазилки след втвърдяването си са силно порьозни и позволяват на стените да дишат. По този начин в помещенията се създава приятен и здравословен климат.

КАЧЕСТВОТО "ОГНЯНОВО К"

Няколко показателя са решаващи за високото качество на „Огняново К“ хидратна вар:

   Съдържание на активни оксиди (калциев и магнезиев) е гаранция за якост и пластичност.

   Не съдържа негасящи се частици – с това се избягва опасността от олющвания, избивания, пукнатини и деформации в мазилките.

   Фино смилане и висок добив на варова каша от единица сухо вещество осигуряват икономическата ефективност при използването на продукта.

   Снежнобял цвят, изключително важен за декоративните мазилки и при боядисване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СЪГЛАСНО EN 459-1:2010)

Химически изисквания
CaO+MgO (%)* ≥ 90
MgO (%) ≤ 5
CO2 (%) ≤ 4
SO3 (%) ≤ 2
Физически изисквания
Финост на смилане – остатък в %, масови части
0,09 мм ≤ 7
0,2 мм ≤ 2
Свободна вода (%) ≤ 2
Обемопостоянство по Le Chatelier (мм) ≤ 20
Насипна плътност (kg/dm3) От 0,3 до 0,6
Класификация по EN 459-1:2010
Kалциева (бяла) вар CL 90-Q

*Общи оксиди на база сух и свободен от свързана вода продукт

„Огняново К“ хидратна вар отговаря на действащия български и европейски стандарт БДС EN 459-1:2010.
Модерната технология и висококвалифицираните кадри на фирмата осигуряват стабилност на качеството.

Благодарение на използваните модерни технологии и оборудване „Огняново К“ хидратна вар обединява положителните свойства на традиционно използваните видове вар с някои особено важни за свързващите вещества потребителски качества:

• Използва се директно в строителството като готов продукт.

• Не съдържа едри частици, представлява еднородно прахообразно вещество.

• Не се нуждае от гасене и продължително отлежаване (най-малко 7 дни за зидарии и 14 дни за мазилки) като негасената вар.

• Транспортира се лесно за разлика от варовото тесто.

• В зависимост от нуждите се доставя в цистерни или палетизирано (опаковано в торби).

• Не се нуждае от специални условия на съхранение.

• Дозира се в сухо състояние и се смесва лесно с добавъчни материали.

„Огняново К“ хидратна вар се предлага в торби по 25 кг, които са подредени и фолирани на дървен палет – 1.5 т. Предлага се и в насипно състояние.

Декларация за експлоатационни показатели

Информационен лист за безопасност

Регистрация по REACH

*За да получите необходимите документи, моля свържете се с нас.