Изберете страница

Любопитно

Според легендата древният Рим е бил построен на седем хълма, но римляните в течение на тяхната история изкуствено създали още един, осми хълм – Тестачио.
Във времената на империята всички хранителни продукти са се превозвали в глинени делви тежащи по 30-40 кг всяка. След изсипване на съдържанието им винаги е възниквал проблема с дезинфекцията им, за да се предотврати разлагането на остатъците от храна и по-нататъшното им съхранение.
Римляните започнали да съхраняват празните делви около пристанището на река Тибър. Те ги покривали с вар, за да предотвратят гниенето на остатъците от храна, които предизвиквали отровни изпарения. За няколко столетия тези делви достигнали височина от 80 метра и създали осмия хълм на Рим.
Благодарение на реакцията между варта и глината този нов хълм придобил много твърда структура и към днешния ден той е напълно застроен с нови сгради.

През 75 г. сл. Хр. гръцкият лекар Дескор описва използването на наситен разтвор от вар във вода за борба със стомашните болки (образуване на киселини).