Изберете страница

Услуги за клиенти

Начало 9 Услуги за клиенти

КОНСУЛТАЦИИ

При заявка от Ваша страна наши специалисти ще Ви посетят на място, ще се запознаят с процеса и ще излязат със съответните препоръки и съвети. Ние предлагаме следните видове консултации:

  Анализ на специфичните условия при клиента и препоръки за постигане на максимална утилизация на продукта

  Оптимизиране на разходните норми на варовите продукти, използвани от клиента

  Използване на варови продукти при хоризонтална стабилизация на почви

  Използване на варови продукти при подобряване на почвите в земеделието (варуване)

  Използване на варови продукти при компостиране

  Използване на варови продукти при обработката на утайки от отпадни води

ДРУГИ УСЛУГИ

  Логистични услуги от врата до врата

  Проектиране и изграждане на гасилни инсталации