Изберете страница

Фракция 0 – 2

Начало 9 Фракция 0 – 2 мм

Фракция 0 – 2 мм

„ОГНЯНОВО К“ КРЕДА ЗА ФУРАЖИ е продукт, получен чрез специална селекция от богати на калций варовици, допълнително обработен чрез пречистване, трошене и пресяване. Внимателният подбор гарантира високо съдържание на калциев карбонат (CaCO3).

Продуктът е особено подходящ като незаменима добавка във фуражите и храните, предназначени както за всички животни във фермата, така и за домашните любимци.

✓ Съдържание на калций (Ca) % ≥38,5

✓ Съдържание на калциев карбонат (CaCO3) % ≥97

✓ Съдържание на пепел, неразтворима в 5% солна киселина % ≤1,5

✓ Съдържание на пясък % ≤2,0

Зърнометрия: възможности за различни видове фракции, в зависимост от нуждите на клиентите

Кредата за фуражи, произведена от „Огняново К“ АД, е подложена на анализи в акредитирани лаборатории към БАБХ. Вследствие на това е издадено Удостоверение за регистрация № 190/4.09.2017.