Изберете страница

Негасена трошена вар

Начало 9 Негасена трошена вар

Негасена трошена вар

„ОГНЯНОВО К“ НЕГАСЕНА ВАР е продукт, получен при изпичането на прецизно селектиран и калибриран (сортиран) калциев карбонат (варовик, варовикови скали). Самият процес на изпичане протича в модерни, високоавтоматизирани пещи. Нашата технология обхваща всички съвременни нововъведения при протичане процеса на изпичане.

Ние предлагаме негасена вар, която може да задоволи изискванията на всеки клиент, тъй като:

   В нашите два завода произвеждаме негасена вар с широк диапазон на реакционна способност, изискваща се от различните потребители на негасена вар.

   „Огняново К“ негасена вар е бял, порьозен, с малка плътност продукт, което спомага за високата скорост на хидратация.

   „Огняново К” негасена вар, съдържаща над 90% активни оксиди и равномерно изпечена, дава възможност за ефективно приложение в различните индустрии , селското стопанство и бита.

   „Огняново К“ негасена вар е суровина за получаването на продукти с висока чистота, добри физико-химични и якостни показатели.

  „Огняново К“ негасена вар има добро дезинфекциращо действие.

   „Огняново К“ негасена вар е с добри свойства за получаване на висококaчeствени варо-битумни строителни композити.

   „Огняново К“ негасена вар е с много добри свойства при укрепване, рекултивиране и създаване на почви.

Химически изисквания
CaO+MgO (%) ≥ 90
MgO (%) ≤ 5
CO2 (%) ≤ 4
SO3 (%) ≤ 2
Физически изисквания
Добив съгласно 5.9 на EN 459-2:2001, dm3/10kg ≥ 26
Класификация по EN 459-1:2010
Kалциева (бяла) вар CL 90-Q

„Огняново К“ негасена вар отговаря на действащия български и европейски стандарт БДС EN 459-1:2010

„Огняново К“ негасена вар е насипен материал, който се предлага с едрина, съгласно изискванията на клиента като:

НЕГАСЕНА ВАР НА БУЦИ
НЕГАСЕНА МЕТАЛУРГИЧНА ВАР
НЕГАСЕНА ТРОШЕНА ВАР
НЕГАСЕНА МЛЯНА ВАР
ПОДОБРИТЕЛ ЗА ПОЧВИ – АГРОЛАЙМ

Декларация за експлоатационни показатели

Информационен лист за безопасност

Регистрация по REACH

*За да получите необходимите документи, моля свържете се с нас.