Изберете страница

ИСТОРИЯ НА „ОГНЯНОВО К“

Начало 9 За нас 9 История на „Огняново К“
Историята на предприятието датира от 1925 г., когато братя Пещерлиеви построяват няколко варници в полите на бесапарските ридове до гара Марица, понастоящем гара Огняново – Пазарджишка община.

1925

Национализация – преобразувано в държавно предприятие. Производството се разширява, като се построяват нови мощности.

1948


Пускат се в експлоатация пещи 1, 2, 3 и 4.

1954


Пускат се в експлоатация пещи 6, 7 и 8.

1957

Окрупняване. В Пазарджик е създадено предприятие „Инертни материали и вародобив”. Предприятието включва разнообразни дейности, които се извършват с много ръчен труд.

1959

Пускат се в експлоатация пещи 9 и 10. Извършват се редица подобрения по отношение добива и технологията на изпичане на варовика.

1967

Предприятие „ Инертни материали и вародобив” е включено в корпорация „Строителни материали”.

1983

В началото на годината е пуснат в експлоатация най-големият тогава в България цех за производство на хидратна вар.

1984

Предприятие „ Инертни материали и вародобив” е включено в СО „Строителни материали” , като част от Комбинат „Инертни материали”, София.

1986

На 12 декември е прието решение на събранието на пълномощниците на дъщерна фирма „Инертни материали и вародобив”, гр. Пазарджик относно преобразуването й в самостоятелна фирма.

1990

На 25 юни с решение 3005 Пазарджишкият окръжен съд регистрира държавна фирма с име „Огняново К”. На 15 ноември същата година фирмата е преобразувана в ЕООД.

1991

На 23 юни фирма „Плена България” става мажоритарен собственик на „Огняново К” АД.
Пусната е в експлоатация първата модерна варова пещ в завод „Пуклина”.

1999

2011
На 1 ноември е пусната в експлоатация втора варова пещ в завод „Пуклина”.

2011