Изберете страница

ЗАВОД „ПУКЛИНА“

Начало 9 За нас 9 Завод „Пуклина“

През 1997 г. започва изграждането на първия модерен варов завод в България, в местността Пуклина, между Сливница и Драгоман. През май 1999 г. предприятието е пуснато в експлоатация. В края на 2011 г. е пусната в експлоатация втора варова пещ.

Заводът работи по нова модерна технология и ноу-хау на фирма „Чимпроджети“ – Италия. Изпичането на варта се осъществява в две двушахтови реверсивни пещи – “Чим-Ревърси”, които произвеждат вар с качество, удовлетворяващо високите изисквания на европейските стандарти. Процесът на изпичане, хидратиране, опаковане и палетизиране на продуктите е напълно автоматизиран.

Заводът има на разположение кариера, разположена в непосредствена близост до производството. Добиваният от нея варовик е с много високо качество, което е база за получаване на висококачествени продукти. Сред най-положителните характеристики на суровия варовик са високо съдържание на CaO и ниско съдържание на MgO (под 1%). В допълнение трябва да се отбележи и относително високата плътност на варовика. Тези параметри дават основание да се смята, че варовикът, добиван в „Пуклина“, е един от най-добрите в страната.