Изберете страница

ЗАВОД „ОГНЯНОВО“

Начало 9 За нас 9 Завод „Огняново“

През март 1999 г. „Плена България“ закупува от Агенцията за приватизация най-големия съществуващ завод за производство на варови продукти в страната „Огняново“, който се намира в с. Огняново край гр. Пазарджик.
Това е и варовият завод с най-дълга история в България.

На негово разположение са две кариери за добив и производство на варовикови фракции.

Заводът разполага и със собствен ж.п. коловоз.