+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

НОВИНИ


20 ноември 2018 г.
"Огняново К" АД  проведе заключителна пресконференция във връзка с приключване на проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”
Днес, в 11:00 ч., в Конферентна зала „Марица” на Гранд хотел „Хебър”, гр. Пазарджик, се състоя заключителна пресконференция, относно изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. До 30 ноември 2018 г. „ОГНЯНОВО  - К“ АД ще изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
31 октомври 2018 г.
"Огняново К" АД ще проведе пресконференция във връзка с приключване на проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”
Във връзка с приключване изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност” имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция, която ще се състои на 20 ноември 2018 г. (вторник), от 11:00 часа, в гр. Пазарджик, ул.“Есперанто“ № 6 - Гранд хотел „Хебър”, ет. 6, Конферентна зала „Марица”.
20 март 2018 г.
"Огняново К" с нов продукт за фермерите и домашните любимци
Продуктовата гама на "ОГНЯНОВО К" се разшири с още един артикул - Креда за фуражи. Незаменима добавка към храната както за всички животни във фермата, така и за домашните любимци.
14 март 2018 г.
Встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”
„ОГНЯНОВО К” АД  отново дава заявка за още по-добра конкурентоспособност
Стартира изпълнението на дейностите по проект: “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”


Днес, в 11:00 ч., в гр. Пазарджик, Конферентна зала „Марица” на Гранд хотел „Хебър” се състоя встъпителна пресконференция  за стартиране изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”.
12 март 2018 г.
"Огняново К" АД ще проведе пресконференция във връзка с проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”
Във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”, "Огняново К" АД ще проведе встъпителна пресконференция, която ще се състои на 14.03.2018 г. (сряда), от 11:00 часа, в гр. Пазарджик, ул.“Есперанто“ № 6 - Гранд хотел „Хебър”, ет. 6, Конферентна зала „Марица”.
20 февруари 2018 г.
"Огняново К" АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016
"Огняново К" АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016, с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени позиции“...
8 януари 2018 г.
"„ОГНЯНОВО К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01
„ОГНЯНОВО-К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01 и изпълнява проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

ЗА "ОГНЯНОВО К"
Ние сме най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
София 1301, ул. Позитано 7
ет.4, офиси 15-16

Тел:  02 9896578, 02 9895331
Факс: 02 9802087
"ОГНЯНОВО К" АД © 2004 - 2020 г.